top of page

Ball, J.W., Bindler, R.C., og Cowen, K.J. (2010). Child Health Nursing: Partnering with Children and Families (2. útgáfa). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Sótt 12. janúar 2012 á http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4 (1), 1-103.
Berman, A., Snyder, S.J., Kozier, B., og Erb, G. (2008).
Kozier and Erb´s Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice (8. útgáfa). Upper Saddle River: Prentice Hall.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: 1. bindi. Attachment.
New York: Basic Books.
Christophersen, E.R., og Mortweet, S.L. (2004). Uppeldisbókin (Gyða Haraldsdóttir og Matthías Kristiansen þýddu). Reykjavík: Skrudda.
Clark, L. (2000). SOS! Hjálp fyrir foreldra. Viðurkennd tækni í barnauppeldi (Ágústína Ingvarsdóttir þýddi). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.
Dozier, M., og Sepulveda, S. (2004). Foster mother state of mind and treatment use: Different challenges for different people. Infant Mental Health, 25 (4), 368-378.
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. London: Faber and Faber.
Fonagy, P., og Target, M. (2002). Early intervention and the development of self-regulation. Psychoanalytic Inquiry, 22 (3), 307-335.
Fontaine, K.L. (2003). Relating, communicating and educating. Í Mental Health Nursing (5. útgáfa). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Goleman, D. (2000). Tilfinningagreind (Áslaug Ragnars þýddi). Reykjavík: Iðunn.
Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir (1998). Uppeldi: Kennslubók fyrir framhaldsskóla (2. útgáfa). Reykjavík: Mál og menning.
Hugo Þórisson (2011). Hollráð Hugos: Hlustum á börnin okkar. Reykjavík: Salka.
Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006). Verndum þau: Hvernig bregðast á við grun um vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og unglingum. Reykjavík: Mál og menning.
Peplau, H.E.(1952). Interpersonal relations in nursing: A conceptual frame of reference for psychodynamic nursing. New York: Putnams.
RNAO - Registered Nurses Association Ontario Canada RNAO. (2007). Healthy Work Environment. Best Practice Guidelines. Professionalism in Nursing. Sótt 7. maí 2012 af http://www.rnao.org/Storage/28/2303_BPG_Professionalism.pdf.
Sigríður Halldórsdóttir (2003a). Efling eða niðurbrot: Kenning um samskiptahætti og áhrif þeirra. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 79 (3),
10-16.
Sigríður Halldórsdóttir (2003b). Eflandi og niðurbrjótandi samskiptahættir og samfélög. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 79 (4),
6-12.
Sigríður Halldórsdóttir (2006). Hjúkrun sem fagleg umhyggja: Kynning á hjúkrunarkenningu. Tímarit hjúkrunarfræðinga – Ritrýndar fræðigreinar, 1 (1), 2-11.
Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Reykjavík: Heimskringla.
Stuart, G. (2009). Principles and Practice of Psychiatric Nursing (9. útgáfa). St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier.
Thompson, R.A. og Raikes, H.A. (2003). Toward the next quarter-century: Conceptual and methodological challenges for attachment theory. Development and Psychopathology, 15 (3), 691-718.
Vilhjálmur Árnason. (2010). Frjálsræði og sjálfræði: Uppeldi til frelsis í neyslusamfélagi. Í Salvör Nordal, Sigrún Júlíusdóttir og Vilhjálmur Árnason (ritstj.), Velferð barna: Gildismat og ábyrgð samfélags (bls. 15-30). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

bottom of page